Työajan seurantaan

Yrityksen työaikatiedot helposti talteen.

Kokeile ilmaiseksi

Työajanseuranta tehty helpoksi

Kirjaa työaika
Seuraa tunteja
Tunnit palkkoja varten

Työajanseuranta tai tuntikirjanpito on Suomessa lakisääteinen toiminto, joka on pakollinen myös kuukausipalkkaisille työntekijöille. Työaikalaki ei vaatimuksissaan erottele kuukausipalkkaisia ja tuntipalkkaisia työntekijöitä, vaan lain mukaan työnantajan on pidettävä työaikakirjanpitoa työntekijöittäin kaikista tehdyistä tunneista.

Ohjelmistojen kehittyminen mahdollistaa nykyisin helppoja ja joustavia tapoja työajanseurantaan. Tietotoimisto.fi:n työajanseuranta auttaa pääsemään eroon tuntilapuista ja papereista. Työaika seuraa työajan lisäksi tarvittaessa myös työntekijöiden paikallaoloa. Työntekijät itse näkevät päivittäin liukumasaldonsa ja voivat näin henkilökohtaisesti seurata plus- ja miinustuntejaan.

Tuntikirjauksista saadaan myös suoraan täydelliset raportit palkanlaskentaa varten, sisältäen sairauslomat, lomat ja muut poissaolot. Näin säästetään aikaa ja vähennetään virheitä organisaation taloushallinnossa. Tietotoimisto.fi:n työajanseuranta tuottaa suoraan syöttötiedoista myös työaikaraportit eri näkökulmilla esim. asiakas- ja tehtävä tai asiakas- ja projektikohtaisesti. Näin saadaan täydelliset työaikatiedot valmistuneista projekteista ja voidaan suunnitella tarkemmin tulevat projektit.

Toiminnot

Täydellinen työajanseuranta

Asiakkaat & projektit & tehtävät

Raportointi ja ennustettavuus

Täysi käyttäjien hallinta

Käytä mistä vain

Varmistukset

Luotettava asiakaspalvelu

Tietotoimisto.fi:n Työaika–palvelu on tarkoitettu yrityksen, yrityksen osan tai organisaation työaikatietojen keruu- ja raportointijärjestelmäksi. Palvelua voidaan käyttää joustavasti mistä vain. Ohjelmassa on kaksi perustapaa, joilla asiakkaan työt voidaan tarkemmin kohdistaa. Käytössä voi olla tehtävät, jotka ovat yhteisiä kaikille asiakkaille. Toinen vaihtoehto on, että käytössä on projektit, jotka avataan ja nimetään kullekin asiakkaalle erikseen.

Tuntikirjaus voidaan tehdä usealla tavalla. Työn kesto voidaan syöttää suoraan tunteina ja minuutteina (tai minuutit syöttää sadasosina) tai työn alkamisen ja päättymisen kellonaikoina. Tunnit voidaan syöttää viikon tuntikortilla tai yksittäissyöttönä yksi työ kerrallaan. Kellonaikasyötössä ohjelma automaattisesti ehdottaa seuraavan työn alkamisajaksi edellisen päättymisaikaa. Työaika voidaan myös kirjata Sisään/Ulos –napeilla, jolloin ohjelma automaattisesti laskee työajan leimausten perusteella.

Työajanseuranta on toteutettu joustavaksi ja yrityskohtaiset käytännöt on helppo ottaa käyttöön. Kukin työntekijä liitetään tiettyyn työaikaryhmään. Ryhmille määritellään viikon normaali työaika päiväkohtaisesti, minkä perusteella ohjelmisto laskee liukumasaldot.

Asiakkaitamme

Ominaisuudet

  Tunnit helposti, nopeasti ja tarkasti talteen

  Voit syöttää työajan asiakkaille, projekteille ja/tai tehtäville:

 • Viikon tuntikortille tunteina
 • Kellonaikoina selitteiden kera
 • Leimaamalla sisään/ulos/asioille/jne.
 • Puhelimella soittamalla. Erityisiä tilanteita varten, kun henkilöiden täytyy
  kirjata itsensä tiettyyn lokaatioon eikä käytössä ole älypuhelimia.

  Työajanseuranta helposti

  Voit seurata ja hallita työaikaa monipuolisesti

 • Päivän ja viikon tuntisaldot koko ajan näkyvissä
 • Liukumasaldot koko ajan näkyvissä
 • Lukita ja hyväksyä syötetyt tunnit
 • Loma-ajan syöttö pidemmälle aikavälille

  Raportit joka tarpeeseen

  Kaikki raportit reaaliaikaisesti ilman ajoja

 • Työaika valmiina raporttina palkanlaskentaan
 • Saat todellisen käsityksen projektien ja työntekijöiden ajankäytöstä
 • Auttaa ennustamaan tulevien projektien työmäärää
 • Asiakkaan / projektin työt
 • Työntekijän työaikaraportti

Turvallisuus

Vartioitu palvelintila

Turvattu data

Toimintavarma verkkoyhteys


Palvelun käytössä ovat varmennetut palvelintilat, jotka on sijoitettu Suomeen pääkaupunkiseudulle nopeiden verkkoyhteyksien läheisyyteen.

Palvelintila on suunniteltu kriittistä toimintavarmuutta edellyttävien palvelinjärjestelmien sijoitustilaksi ja ne tarjoavat teknisesti kehittyneen ja turvallisen ympäristön datajärjestelmillemme.

Palvelintilamme täyttää Viestintäviraston vaatimukset A-luokan laitetiloille (Viestintävirasto 48 A/2003, "Tärkeät tilat").

  Palvelintilamme turvallisuudesta huolehditaan mm. seuraavin toimenpitein:

 • Vartiointipalvelut
 • Kameravalvonta 24/7/365
 • Murtosuojaus
 • Elektroninen hälytysjärjestelmä (mm. liikkeentunnistus)
 • Kulunvalvontajärjestelmä
 • Ilmastointi: säädelty lämpötila ja ilmankosteus
 • Varavoimajärjestelmä (UPS)
 • Palosuojaus- ja palohälytysjärjestelmä


Tietotoimisto.fi-palvelussa käytettävät yhteydet on suojattu 256-bittisellä SSL-suojauksella, jota myös monet pankit käyttävät.

SSL-turvakäytäntö suojaa tietoliikenteen siten, ettei ulkopuolinen tarkkailija pysty yhteyttä seuraamalla näkemään tai muuttamaan luottamuksellisia tietojasi.

Kaikkien käyttäjien salasanat ovat salatussa muodossa.

Palvelun tiedoista otetaan varmuuskopiot vähintään kerran vuorokaudessa, käytännössä useammin.


Verkkoyhteydet Gigabit Ethernet-tekniikalla toteutettu runkoverkko takaa ruuhkattoman ja toimintavarman verkkoyhteyden kaikissa olosuhteissa.

Käytössämme on valokuituyhteydet kolmen riippumattoman operaattorin runkoverkkoon.

Hinnoittelu

1–3
käyttäjää
24 € / kk

(+alv 24%)

4-10
käyttäjää
7 € / kk
per käyttäjä

(+alv 24%)

10 +
käyttäjää